Opći uvjeti korištenja

IMPRESSUM

Web stranica www.altirand.com je u 100% vlasništvu tvrtke Smart Trade d.o.o., Rimski Put 11e, 10360 Sesvete

Tel: +385 1 6189 645
Adresa e-pošte: office@altirand.com, shop@altirand.com
OIB: 30398404744
IBAN: HR9024070001100042938
MBS: 020040204
Temeljni kapital: 1.827.000,00 kn
Direktor: Ivana Šola
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu pod brojem Tt-07/198-2 na dan 26.03.2007.
Porezni broj: HR30398404744

Smart Trade d.o.o. putem stranice www.altirand.com pruža uslugu prodaje putem svoje web trgovine – Altirand.

Korištenjem usluga Altiranda-a, na Altirand.com domeni, smatra se da su kupci/korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Općim uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Smart Trade d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web trgovine altirand.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

UVJETI PRODAJE

Značenje izraza koji se koriste u uvjetima poslovanja:

Kupac/korisnik - osoba koja je prije ili nakon pregleda i odabira proizvoda, naručila proizvod i izvršila plaćanje punog iznosa narudžbe. Plaćanjem punog iznosa narudžbe, kupac je prihvatio sve uvjete prodaje.

Prodavatelj - Altirand web trgovina, tvrtka Smart Trade d.o.o., Rimski put 11E, 10360 Sesvete, OIB: 30398404744  

Web trgovina / online kupnja - kupnja proizvoda putem web stranice www.altirand.com

Proizvod - svi proizvodi i usluge dostupni na Altirand.com web trgovini.

Opće odredbe

Ovi uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Altirand web trgovine (www.altirand.com) te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača kao krajnjeg kupca i Altirand web trgovine.

Prodavatelj se obvezuje poslovati u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Jezik komunikacije na www.altirand.com je hrvatski književni jezik.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci/korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Altirand web trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja web stranice ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Altirand web trgovine.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Altirand web trgovini. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu/korisniku olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Smart trade d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika/kupca i Smart trade d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine altirand.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Smart trade d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik altirand.com-a,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik altirand.com-a,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije +385 1 6189 646

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja Smart trade d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Smart trade d.o.o. i korisnika kao kupca.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/2015), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/2014).

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
 • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Smart trade d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na altirand.com, Smart trade d.o.o., Rimski put 11e, 10360 Sesvete) ili elektroničkom poštom na office@altirand.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na LINK korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Smart trade d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, izključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Smart trade d.o.o., odnosno altirand.com zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Smart trade d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu je roba vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Smart trade d.o.o. (altirand.com, Rimski put 11e, 10360 Sesvete, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Smart trade d.o.o., odnosno altirand.com-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 6189 646 ili se javi na office@altirand.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten o iznosu za koji će povrat biti umanjen.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Smart trade d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Smart trade d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

LINK ZA OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one ponude koji su važeće u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Istaknute cijene predstavljaju maloprodajne cijene te iste sadrže PDV. Valjana cijena uređaja je ona koja je vrijedila na dan izrade narudžbe (s uključenim popustima i akcijama). Cijene su uvijek izražene u kunama (HRK).

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave. Sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su bile aktualne pri izradi narudžbe.

 Moguće su greške u sustavu navođenja cijena. U tom slučaju prodavatelj nije dužan isporučiti naručene proizvode po cijeni proizvoda toliko niskoj da kupac zna ili je morao znati da je riječ o pogrešci, a ne o realnoj cijeni proizvoda.

Prodavatelj će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Proizvodi na akciji će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima, uz jasnu naznaku uvjeta, posebice trajanja akcijske prodaje, iznosa popusta, ograničenja količine robe.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, altirand.com neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

U okviru posebnih promotivnih akcija, korisnici mogu proizvode kupiti i pomoću promotivnih kodova. Promotivni kod donosi različite povoljnosti prilikom kupnje. Kodovi i pravila upotrebe bit će jasno određeni. Unos promotivnog koda bit će omogućen za vrijeme trajanja promotivne akcije i unosi se prilikom narudžbe u Košarici. Promotivni kod je vremenski ograničen.

Promotivni kod ne vrijedi kod kupnje proizvoda koji je već na akciji. Kuponi se ne mogu kombinirati jedan s drugim, odnosno popusti se ne zbrajaju

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektroničke narudžbe dostavit će se kupcu putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: office@altirand.com ili na telefonski broj 01 6189 646 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

Način plaćanja

Kupac se obvezuje naručene proizvode s mogućim troškovima dostave platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • Kartično plaćanje putem WSpay-a
 • Transakcijska uplata
 • Plaćanje pouzećem
 • PayPal
 • Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe; u tom slučaju primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima).

Plaćanje putem WSpay-a

Odabirom kartičnog načina plaćanja, kupca se prebacuje na zaštićeni server, te na WSpay sučelju upisuje autorizacijske podatke za plaćanje. Po ovoj metodi osigurana je sva potrebna zaštita, a WSpay je odgovoran za sigurnost autorizacijskih i privatnih podataka.

Ukoliko je transakcija kompletirana i iznos je terećen s kartice kupca, u slučaju povrata proizvoda, povrat sredstava omogućuje se putem WSpay-a.

Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: MasterCard, Diners, Visa ili Maestro. I to:

Jednokratno: MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Discover, DinaCard.

Do 12 rata bez kamata: Visa i Maestro Privredne banke Zagreb, MasterCard i Visa Zagrebačke banke i Maesto i Visa Erste banke (MB+).

Do 36 rata: Diners karticom.

Za plaćanje na rate Altirand obračunava 10% dodatnog troška na cijenu proizvoda.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca: me i prezime, e-mail, telefon, adresa, mjesto, poštanski broj, država, vrsta kartice, broj kartice, rijeme trajanja kartice, CVV kod kartice.

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Plaćanje virmanom - transakcijski račun

Odabirom virmanskog načina plaćanja, na adresu e-pošte Kupca šalje se potvrda narudžbe s informacijama o plaćanju: iznos, broj računa na koji je potrebno uplatiti iznos te broj narudžbe. Uplatu možete izvršiti putem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine i sl.

Virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja. Po zaprimljenoj uplati, započet ćemo s obradom narudžbe. Datumi izrade narudžbe i zaprimanja uplate mogu se razlikovati što može utjecati na pomicanje datuma isporuke.

Plaćanje pouzećem

Opcija plaćanja pouzećem, odnosno plaćanje gotovinom po primitku pošiljke, kupcu/korisniku omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu ili u poštanskom uredu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Dostava

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

Trošak paketne dostave na kućnu adresu, na području Republike Hrvatske, je fiksan i iznosi 39,90 kn, a za iznos narudžbe iznad 1500,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi altirand.com.

Trošak paketne dostave na poštanski ured, na području Republike Hrvatske, je fiksan i iznosi 34,90 kn, a za iznos narudžbe iznad 1500,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi altirand.com.

Trošak paletne dostave za artikle iz asortimana bijele tehnike je 179,00 kn.

Prilikom izrade narudžbe navedite adresu na koju želite da Vam isporučimo kupljeni proizvod.

Za artikle bijele tehnike moguća je dostava u stan (na kat) po cijeni od 12 kn po katu nošenja za svaki kupljeni proizvod. Dostava u stan odnosi se, isključivo, na područje Zagreba.

Prodavatelj nudi mogućnost ekspresne dostave, dostave isti dan za narudžbe zaprimljene i plaćene do 12:00 sati, za proizvode koji su u tom trenutku dostupni na skladištu. Ekspresna dostava odnosi se na područje Zagreba i iznosi 99,90 kuna. Ekspresna dostava ne nudi mogućnost plaćanja pouzećem.

Potvrdu dostave kao i rok dostave dobit ćete nakon zaprimljene uplate na naš žiro račun. Rok dostave nakon zaprimljene uplate na žiro račun ili primitka potvrde o uplati je  48 do 72 sata.

Moguća su odstupanja u roku dostave ukoliko se radi o dostavi na otoke.

Za isporuke prema otocima ili krajnjem jugu zemlje, a ako se radi o većim artiklima (visine/dužine preko 150cm ili preko 50 kg), vrijeme dostave ovisi o rasporedu vožnje prema otocima i krajnjem jugu.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji ih je dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Kupac je obvezan prilikom preuzimanja proizvoda potpisati dostavnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako kupac, nakon što je pošiljka poslana, u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili obavijest o isporuci, poželjno je o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzelo traženje pošiljke, ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ukoliko u roku od 48 sati po preuzimanju naručenih proizvoda kupac ne pošalje pismenu primjedbu na isporučene proizvode, smatra se da je pošiljka propisno isporučena. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera - koje je isti vratio prodavatelju bez isporuke kupcu i sl.) Prodavatelj se obvezuje poslati zamjenske proizvode korisniku u najkraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ako postoji sumnja na zlouporabu od strane kupca/korisnika.

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu, samo ukoliko korisnik navedene podatke dobrovoljno dostavi altirand.com-u.

Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prodavatelj ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene od banaka, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporuka je da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti prodavatelju, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

Altirand.com će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se zamjena proizvoda ili raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Prodavatelj vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi prodavatelj.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi prodavatelj u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi prodavatelj, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi kupac.

Jamstvo

Prodavatelj osigurava jamstvo određeno od strane proizvođača i takvi proizvodi imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. Prava iz jamstva ne utječu na pozivanje kupca na odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke na proizvodu.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Proizvod mora biti u originalnoj ambalaži, neoštećen te ne smije imati nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje). Proizvod mora sadržavati sve dijelove i pripadajuće proizvode.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina):

 • Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
  • (1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
  • (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
  • (3) Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  • (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.
 • Što podrazumijeva materijalni nedostatak
  • 1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • 2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • 3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  • 4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • 5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • 6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • 7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

 • Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
  • (1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
  • (2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
  • (3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
  • (4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
 • Pregled stvari i vidljivi nedostaci
  • (1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
  • (2) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
  • (3) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
 • Skriveni nedostaci
  • (1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
  • (2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
  • (3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
  • (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka 

Povrat uplate

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat sredstava u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika s kojeg su sredstva uplaćena.

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu, samo ukoliko korisnik navedene podatke dobrovoljno dostavi altirand.com-u.

Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prodavatelj ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene od banaka, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

U slučaju spora

Sve eventualne sporove, kupac i prodavatelj obvezuju se pokušati riješiti pregovorima. U slučaju da stranke spor ne uspiju riješiti pregovorima, potrošač može podnijeti pritužbu jednom od notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine, 121/2016), kako slijedi:

 1. Centar za mirenje pri HGK
 2. Sud časti pri HGK
 3. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca
 4. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje
 5. Profitest d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“
 6. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) - Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Kontakt

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

Smart Trade d.o.o.

Rimski put 11E

10360 Sesvete

Prodaja: office@altirand.com